2D紅外光源光學特性測定
 
   測定對象:紅外光LED光源、雷射光源。
 
  使用領域:TOF光源、夜間監視、安防照明、虹膜辨識光源、臉部辨識光源、VCSEL光
                       源、光學觸控、3D 感測。
 
   測定方式:遠場測定、近場測定。
 
   ※ 備有詳細規格,歡迎來電或來信索取。
   
  測定結果